Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.12.31,

Nowy samochód dla OSP Ząb

Kolejny nowy samochód trafił na powiat tatrzański. Tym razem dla jednostki OSP Ząb. Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem 10 tys litrów. Samochód sfinansowany z funduszu Ministra Sprawiedliwości, Urzędu Gminy Poronin i własnych.

Samochód udało się zakupić dzięki pozyskanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Ochotnicze straże pożarne to najczęściej pierwsze jednostki, które udzielają szeroko pojętej pomocy potrzebującym. Dzięki zakupom sprzętu dla strażaków, środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie ludzkie.
Dzięki staraniom Posła na Sejm RP a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego Pana Edwarda Siarki jednostka OSP Ząb otrzymała dofinansowanie z w/w funduszu w kwocie 800.000 złotych, część środków przekazała Gmina Poronin kwota 250.000 złotych oraz środki własne w kwocie 109.890 złotych.