Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.07.06,

INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PODDZIAŁANIE 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI  W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”

 INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW  NA REALIZACJĘ OPERACJI 
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania wniosków, w ramach naborów:

Nabór 4/2018 
– w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej; 
 W ramach naboru mamy pulę środków 300 000 zł i do wsparcia/rozwijania infrastruktury minimum 12 obiektów.
Nabór 5/2018 
– w ramach przedsięwzięcia  1.1.2.  Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne; 
W ramach naboru mamy pulę środków 300 000 zł i do wsparcia organizacji minimum 12 wydarzeń/imprez.
Nabór 6/2018 
– w ramach przedsięwzięcia  1.2.3.  Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej;
W ramach naboru mamy pulę środków 300 000 zł dzięki którym wsparte mają zostać 7 organizacji/grup nieformalnych przy realizacji min 5 działań innowacyjnych.
Nabór 7/2018 
– w ramach przedsięwzięcia  2.2.1.   Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój przetwórstwa produkcji i dystrybucji produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/; 
 W ramach naboru mamy pulę środków 500 000 zł przeznaczonych na rozwój minimum 2 firm działających w branży spożywczej opartych na produkcie lokalnym.

Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia oraz wzorów wniosków i dokumentacji aplikacyjnej wskazane będą poszczególnych w ogłoszeniach o naborach zamieszczonych na stronie www.podhalanska.pl
(→ zakładka Nabory 2018)

Wnioski będzie można składać w terminie od 18.07.2018 do 31.07.2018, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl
WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, UDZIELANE SĄ W BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA:
BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 310
TEL. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, E-MAIL.: info@podhalanska.pl
ZAPRASZAMY TAKŻE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PRZED NABORAMI W DNIU 10.07.2018.  SZCZEGÓŁY NA WWW.PODHALANSKA.PL 


Do pobrania: