Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Aktualności

 • aktualnosc

  Dofinansowanie do wymiany kotłów...

  Gmina Poronin informuje, że wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), dotyczące dofinansowania do wymiany kotłów zostały ocenione pozytywnie. Pragniemy poinformować również, że oba wnioski znalazły się na wysokich 1 oraz 2 miejscu na liście projektów wybranych...

  Więcej
 • aktualnosc

  XXXIX Zwyczajna Sesja Rady...

  Porządek obrad: Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny. Interpelacje i zapytania Radnych. Podjęcie Uchwały Budżetowej...

  Więcej
 • Nagroda Nauczyciel na medal...

  8 grudnia br., odbyła się uroczysta gala na zakończenie akcji "Nauczyciel na medal"."Nauczyciel na Medal" to akcja pod honorowym patronatem Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego, i prof. Kazimierza Karolczaka, rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nagrodzeni zostali najlepsi nauczyciele z Małopolski. Uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody dla...

  Więcej
 • Order Św. Mikołaja dla...

  Dnia 03.12.2017 r. w Jabłonce odbyło się "Spotkanie Mikołajkowe". Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, natomiast część oficjalna odbyła się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonie. Podczas spotkania zostały wręczone trzy ordery Św. Mikołaja. Jeden z nich został wręczony siostrze Nazariuszy. Dla wszystkich zebranych dzieci zostały przygotowane...

  Więcej
 • aktualnosc

  Komunikat dot. 42 Przeglądu...

  Gminne eliminacje do 42 Przeglądu Młodych recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka odbędą się w dniu 7 grudnia 2017r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników eliminacje będą podzielona na dwie części: godz. 9:00 -  rozpoczęcie przesłuchań...

  Więcej
 • Informacja dla Rolników

  ROLNIKU!!! Pamiętaj o corocznym obowiązku dokonania spisu zwierząt gospodarskich z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku. Spisy stanu stada należy przekazać do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zakopanem ul. Do Samków 29 osobiście, za pośrednictwem poczty  lub przy użyciu e-PUAP...

  Więcej
 • Konkursy Podhalańskiej LGD na...

  Podhalańska LGD zaprasza podmioty działające na terenie gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają zakresowi operacji własnych LGD: 1)Konkurs nr 4/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. Wspieranie integracji branż...

  Więcej
 • Odeszła Maria Stoch

  28 listopada 2017 r. odeszła od nas hań na Niebiańskie Polany do domu Ojca Maria Stoch - poetka ludowa oraz członkini Związku Podhalan Oddział Poronin, Zespołu Regle im. Jana Jędrola.  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym w Poroninie w sobotę 2 grudnia o godz.13:00 po...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zmiana terminu Eliminacji do...

  Informujemy, że Gminne Eliminacje do Przeglądu młodych recytatorów i gawędziarzy im. A. Skupnia - Florka organizowane w GOK w Poroninie zostały przeniesione na 07.12.2017 r. ( tj. czwartek).  

  Więcej